Företagsflytt

Att flytta ett helt företag med minsta inverkan på
dess produktion kräver planering och effektivitet.

Vi har stor erfarenhet av större företagsflyttar och
kan ge bra tips för att minska inverkan på verksamheten.

 

Pärm-Företagsflytt